Greenviro

Bine ai venit la Greenviro!Consultanta de mediuConsultanta de mediu este un studiu specific din domeniul ingineriei mediului, solicitat si utilizat in vederea luarii unor decizii care presupun protejarea oricarui factor component al mediului ambiental. Consultanta de mediu consta intr-o evaluare sistematica, documentata si periodica a masurii in care organizatia, managementul, infrastructura si echipamentele de mediu raspund cerintelor de asigurare a securitatii mediului. Sunt vizate practicile de control managerial in domeniul mediului si modul in care aceste practici se armonizeaza cu politicile organizatiei, astfel incit ele sa vina in intampinarea reglementarilor in vigoare privitoare la mediu (sursa: Camera Internationala de Comert, 1989<).

In conditiile unei dezvoltari economice si legislative accelerate, asa cum este cazul Romaniei, consultanta de mediu de mediu este cea care ofera o viziune rapida a situatiei de mediu a unei organizatii. Mediul este o componenta cu un rol foarte important in procesul de luare a deciziilor, iar de aceea consultanta sau auditul de mediu sunt elemente cheie care imbina cele mai bune practici ecologice cu cerintele economice.

Evaluare de impact / risc de mediu

Evaluarea Impactului Asupra Mediului (EIM) reprezintă un proces organizat de culegere a informaţiilor necesare pentru a identifica şi înţelege efectele proiectelor propuse asupra mediului înconjurător, precum şi asupra mediului social si economic al populaţiei potenţial afectate.

Procedura EIM se aplică în vederea emiterii acordului de mediu sau acordului integrat de mediu, pentru proiectele publice sau private care pot avea efecte semnificative asupra mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lor.

Luarea în considerare a efectelor asupra mediului ale unui proiect / investiţie conduce la identificarea şi evaluarea din timp a posibilelor efecte negative asupra mediului, înainte de realizarea obiectivului de investiţie.Conform Ordonanţei de Urgenţa nr.195/2005 privind protecţia mediului solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului

Numai proiectele cu impact semnificativ asupra mediului se supun EIM.Evaluari de hidrogeologie

Hidrogeologia este una din științele naturii, care este dedicată problematicii complexe a apele subterane: originea și formarea, formele de zăcământ, legile de curgere, regimul și resursele apelor subterane, interacțiunea cu rocile, calitatea și condițiile care determină folosirea în diferite scopuri, regularizarea sau eliminarea din terenurile acvifere.

Toate rocile care compun scoarța terestră conțin, până la o anumită adâncime, cantități variabile de apă. Apa respectivă se găsește fie în compoziția mineralelor, fie îmbibând porii, fisurile, crăpăturile și golurilescoarței. Această știință este importantă pentru minerit, cu toate că afectează și provoacă dificultăți în timpul lucrului subteran, și pentru alimentareStudii geo

Știința care ține seama de caracteristicile fizice foarte variate ale pământurilor, să le cunoască și să le aplice s-a creat în ultimii 80 de ani. Această știință poartă numele de geotehnică sau mecanica pămînturilor.

Constructiile transmit scoartei terestre, pe care se sprijina, sarcinile din incarcarea permanenta, utila sau accidentala. Sarcinile transmise produc in zona de sub fundatie o stare de tensiune si de deformatie: zona influentata de constructia considerata formeaza terenul de fundare. La randul lor, deformatiile din terenul de fundare, prin deplasarile provocate in punctele de sprijin ale constructiei, produc o schimbare, o redistribuire a eforturilor in elementele de rezistenta ale costructiei. Cunoasterea starii de tensiune si a deformatiilor din terenul de fundare este necesara pentru a determina capacitatea portanta a terenului si pentru a putea asigura stabilitatea constructiei pe tot timpul exploatarii ei.Studii privind modelarea matematica a poluarii aerului

In vederea reducerii si controlului poluarii s-a dovedit eficienta metoda modelarii matematice a poluantilor in aer, metoda ce a fost dezvoltata si utilizata in mod intensiv in ultimile decenii. In functie de specificitatea locala sau regionala a fenomenului de poluare, modele dezvoltate trebuie sa raspunda caracateristicilor zonei, pentru a putea fi folosite corect.

Studiile privind modelarea poluarii aerului pot fi folosite atat pentru obtinerea autorizatilor de mediu, cat si pentru elaborarea strategiilor si planurilor din arealul marilor surse de poluare.

Modelarea matematica a poluarii aerului este reprezentata de estimarea concentratiilor de poluanti la sol si la inăltime in functie de caracteristicile surselor de poluare, de conditiile meteorologice si orografice, de procesele de transformare fizica si chimica pe care le pot avea poluantii in atmosfera si de interactia acestora cu suprafata solului.

Modelarea matematica a poluarii aerului se face pe baza informatiilor culese de la sursa si cu ajutorul tehnologiei si softurilor de specialitate.Gestiunea deseurilor

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat.[1]Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice fiecărora.

În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe OUG 78/2000, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).

Din punct de vedere economic, activitatea de gestionare a deșeurilor în România are o pondere de 10 miliarde EUR